Initial character set: latin1 Current character set: utf8

ท้าววิรุฬหกมหาราช หรือ เจิงจ่างเทียนหวาง ผู้พิทักษ์ปกป้องพระธรรม เป็นเจ้าแห่งผู้ปกครองครุฑ และนกทั้งหลาย มีบริวารพวก อสูร กุมกัณฑ์หรือราษส  ทรงถือกระบี่  ประจำตำแหน่งทิศ ทักษิณ


ท้าวธตรฐมหาราช หรือ ฉือกว๋อเทียนหวาง เป็นเจ้าแห่งคนธรรพ์ ประจำฤดูร้อน ทรงถือพิณ ธาตุไฟ คอยปกป้องสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามารบกวน ประจำตำแหน่งทิศ บูรพา สัญลักษณ์คือ เครื่องดนตรีผีผา สามารถคุมสภาพอากาศได้


พระเมตไตรยโพธิสัตว์ หรือ พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์ ผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์พูนสุขทางดำเนินชัวิต เช่น ประทานความมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทองมิไม่ขาดสาย ประทานโชคชะตาแปรพลันได้อย่างอัศจรรย์


พระนาคปรก พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร ญาติโยมนำมาถวายแก้บนกับกวนอิม


พระโพธิสัตว์กวนอิม สูง ๘ เมตร องค์เจ้าแม่กวนอิมมี ๔ ปาง ๔ ด้าน ๔ พระพักตร์ สูง ๘ เมตร ทำการแกะสลักจากหิน เป็นองค์จำลองจากเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ขนาด ๔๔ เมตร นำมาประดิษฐานไว้ในเก๋ง ๘ เหลี่ยม เพื่อให้ผู้ศรัทธากราบไหว้ บูชาได้อย่างใกล้ชิด


พระสกันทโพธิสัตว์ หรือเรียกว่า อุ้ยท้อผ่อสัก เป็นเนื้อหินแกะสลักจากเมืองจีน สูง ๔ เมตร เพื่อสอดส่องผู้ที่ไม่ประสงค์ดีภายในมูลนิธิและปกป้องคุ้มครองแก่ผู้มาอาศัยและผู้มากราบไหว้ อีกทั้งปราบปรามสิ่งไม่ดีให้สงบลง


ท้าวเวสสุวัณมหาราช ทางจีนนิยมเรียกว่า โตเหวินเทียนหวัง เป็นเนื้อหินหินแกะสลักจากเมืองจีน ขนาดสูง ๔ เมตร มีอาวุธครบมือ มีเจดีย์กักวิญญาณสิ่งชั่วร้าย มีร่มดูดสิ่งไม่เป็นมงคล สิ่งที่เป็นอันตราย มีน้ำเต้าเพื่อเสริมเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ชีวิตตนเองและครอบ


พระประธานทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ เป็นองค์พระประธานเครื่องทรงจักรพรรดิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร ขนาดสูง ๔ เมตร หล่อด้วยทองเหลือง ประกอบด้วยสมัยอยุธยา สมัยล้านนา และรัตนโกสินทร์


พระอวโลกิเตศวร สูง ๖ เมตร องค์เจ้าแม่กวนอิม ได้นำมาจากเมืองจีน มาประดิษฐานไว้ ณ มูลนิธิเป็นองค์แรก อยู่ภายในวิหาร เพื่อผู้มีจิตศรัทธาจะได้กราบไหว้ ปิดทอง ถวายของหอม ดูแลชะล้างองค์ท่านได้ง่าย และองค์ท่านแกะสลักจากหิน สูง ๖ เมตร ประกอบด้วยปางต่างๆ ๔ ปาง ๔ ด้าน ๔ พระพักตร์