Initial character set: latin1 Current character set: utf8 + + + chakrapat.com + + +
     
 

 “ พระสังกัจจายน์ ” หรือนิยมเรียกกันในยุคปัจจุบันว่า “ พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ”

 

           “ พระสังกัจจายน์ ” และ “ หมีเล่อฝอ ” รวมทั้ง ที่นิยมเรียกกันมากในยุคปัจจุบันว่า “ พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ” อันเป็นคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่หมายถึงพระพุทธเจ้า องค์ใหม่ ที่จะบังเกิดมาในอนาคตกาล ณ เวลานั้น เชื่อกันว่า สันติสุขอันแท้จริงจะบัถงเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ

          รูปลักษณะของพระสังกัจจายน์ ตามแบบคติแบบจีนนั้น จะเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะอ้วนพลุ้ย เปลือยอก มีใบหน้าที่สดชื่นร่าเริง สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และมักหัวเราะเริงร่าอยู่เสมอ สองหูยาวจรดบ่า มักเห็นท่านในลักษณะท่าทางนั่งอย่างสบายอารมณ์ มือข้างซ้ายถือลูกประคำ มือข้างขวา หิ้วถุงย่ามบรรจุด้วยเงินทอง และอีกฉายาหนึ่งของท่านที่รู้จักกันดีในชื่อ " ปู้กุ่ยฮุด " ที่มักจะเป็น ปรากฏรูปเด็ก ๆ วิ่งรายล้อมอยู่รอบตัวพระสังกัจจายน์ เด็ก ๆ ที่ปีนป่ายอยู่รอบตัวท่านจะต้องเป็นเด็กผู้ชายจำนวน ๕คน โดยแฝง นัยมงคลว่าให้มีลูกหลานสืบสกุลและให้อยู่ครบห้าชั่วคน มีคำจีนเรียกว่า " โหงวต้อตังตึง " และยังหมายถึง “ อู่ฝู ” หรือความสุข ๕ ประการ อันถือเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์


        ในทางพระพุทธศาสนา ยังมีผู้คนส่วนมากที่ยังเข้าใจแบบผิดๆ ไม่ว่าจะปากต่อปาก หรือตามตำรับตำราก็ดี ที่กล่าวว่า พระสังกัจจายน์  พระอรหันต์ ไม่ใช่พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ในตำนานได้กล่าวไว้ว่า

    ตำนานแรก เล่าว่ามีพระสงฆ์ชื่อ ชีฉื่อมีรูปร่างอ้วนท้วน แต่พยากรณ์อากาศและโชคชะตาได้แม่นยำได้ทิ้งปริศนาธรรมไว้ก่อนมรณภาพเกี่ยวกับ "พระศรีอารยเมตไตรย"

     ตำนานที่สอง กล่าวว่า ในการชุมนุมเทพยดาตามเรื่องราวคัมภีร์มิลอแอ้แซเก็ง เซียนองค์หนึ่งพรรณาไว้ว่า เห็นพระศรีอารยเมตไตรยประทับอยู่เบื้องขวาของพระพุทธเจ้า รูปลักษณ์ท่านห่มจีวรแบบเปิด เห็นท้องที่ใหญ่และหน้าตายิ้มแย้มตลอดเวลา

                                  
                    
ลักษณะที่แตกต่าง โดยสรุปได้ดังนี้

       1.พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์ หรือ พระเมตไตรยโพธิสัตว์ พระเศียรไม่มีพระเกศา ครองจีวรเปิดด้านหน้า(เห็นพุง)มือข้างหนึ่งถือถุงย่าม ข้างหนึ่งถือลูกประคำ
      
2.พระสังกัจจายน์ หรือ พระมหากัจจายนะเถระ พระเศียรมีพระเกศาขมวดเป็นก้นหอย ห่มจีวรเฉียง มีสังฆาฏิพาดไหล่แบบเดียวกับพระในนิกายเถรวาท (ไม่เปิดเห็นพุง)


 

 

เคล็ดลับ : จุดธูป 32 ดอก บอกกล่าว.....ปัญหา....มีปัญหาครอบครัว ทำความสะอาดและรดน้ำต้นไม้ในบริเวณพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ มีปัญหาความรัก ถวายดอกมะลิ เป็นนิจ มีปัญหาเงินทอง ถวาย ผลไม้ มีปัญหาเรื่องคดีความ(ถ้าเราไม่ผิด) ถวายพวกมะลัยที่นิ้วชี้และไปกราบขอขมาบิดามารดาขอพรท่าน มีปัญหาเรื่องตำแหน่งการงาน ให้ขอพรจากเต่าตัวเมีย มีลูกอยู่บ้านกระดอกและตัวผู้ อาบน้ำเต่าและทำความสะอาดที่บริเวณเงินทอง แล้วบอกกล่าวเรื่องการเงินการงาน ให้มีเงินทอง ไม่ให้รั่วไหล ไปไหนมีแต่คนเมตตา ทำมาหากินคล่องตัว ให้ประทานโชคลาภ อยู่เป็นนิจ