Initial character set: latin1 Current character set: utf8 + + + chakrapat.com + + +
     
 

" ท้าวธตรฐมหาราช " หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า " ฉือกว๋อเทียนหวาง "

 

         เทพนครอันสวยสดงดงาม ซึ่งตั้งอยู่ ณ. ทิศบูรพา แห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิ มีเทวาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่า ท้าวธตรฐมหาราช หรือ ฉือกว๋อเทียนหวาง นามเดิม ตัวหลัวจา หรือเรียกในชื่ออสูรว่า หมอลี่โซ่ว เป็นจอมเทพพิทักษ์ผู้ปกป้องพระธรรม ท้าวเธอเป็นมหาราช มีบุญญานุภาพมาก มีรัศมีมาก เทวาที่อุบัติเป็นบุตรของพระองค์มีมากมาย ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ เป็นอันมาก พระองค์ทรงเป็นอธิบดีเป็นใหญ่ ทรงปกครองทวยเทพเทวา ในเทพนครด้านทิศบูรพาของเขาซวีหมีซาน ณ. สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิ โดยธรรม ซึ่งเป็นผลให้เทวดาทั้งหลาย ได้รับความสุขสำราญทุกวันคืน นอกจากจะทรงเป็นจอมเทพปกครองเทพบริวารใน เทพนครทิศบูรพา

         ท้าวธตรฐมหาราช ยังทรงเป็นอธิบดีปกครองหมู่คนธรรพ์อีกด้วย คนธรรมพ์เป็นเทวาพวกหนึ่ง ซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิ มีความถนัดในการดนตรี ศิลปะ ระบำรำฟ้อน และ ชำนาญในเพลงขับ เป็นยิ่งนัก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในหมู่เทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะมีเทวสันนิบาต การประชุมเพื่อความสนุกสนาน เบิกบานของเหล่าเทพเทวาทั้งหลาย ณ
ที่ใด มีการประชุมเพื่อความสนุกสนาน เบิกบานของเหล่าเทพเทาทั้งหลาย ย่อม จะมีฝูงคนธรรพ์ทั้งหลายไปร่วมงาน  โดยทำหน้าที่เป็นผู้ขับกล่อม และ จับระบำรำฟ้อน ให้ปวงเทพเทวา ได้รับความสุข ชื่นบานในการดนตรี  บางทีก็มีเทพนารี เข้าร่วมงาน  เกิดความสนุกสนานแก่เหล่าเทวดามากยิ่งขึ้น แม้แต่องค์อมรินทร์ท้าวสักกเทวราช ซึ่งเป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นไตรตรึงษ์ ก็ยังทรงมีพระทัยโปรดปราน ตรัสสั่งให้หมู่คนธรรพ์ ไปร่วมงานเทวสันนิบาท เช่นนี้เสมอมา มิได้ขาด

       ลักษณะท้าวธตรฐมหาราช แต่งกายด้วยชุดนักรบสวมเสื้อเกราะดั่งแม่ทัพใหญ่ มือถือเครื่องดนตรีจีน คล้ายพิณ ๔ สาย หรือเรียกว่า ผีผา ยามใดที่มีงานเป็รมงคล เมื่อดีดผีผาจะเกิดทำนองไพเราะดังกึงก้อง ยามใดที่เกิดสิ่งไม่ดีเข้ามารบกวน เสียงดนตรีอันไพเราะจะกลับกลายเป็นลูกไฟมหึมาจำนวนมากตกจากท้องฟ้า บ่งบอกได้ถึงลักษณะ เจ้าแห่งการควบคุมภูมิอากาศ

        ตามตำนาน มีหลักฐานปรากฎในเทพนิยาย เรื่อง เฟิงเสินเอี่ยนอี้ เล่าว่า มีพญาอสูร ๔ พี่น้อง ที่เฝ้ารักษาประตูหรือหน้าด้าน โดยมี หมอลี่โซ่ว เป็นพี่ใหญ่ในการนำทัพทำศึกสงคราม ๑ ในนั้น ได้มีอสูรที่ใช้ ผีผา ดีดเสียงทำร้ายศูตรจนราบคราบ

เคล็ดลับ : ท่านใดศรัทธาให้ความเคารพในท้าวธตรฐมหาราช ในวันขึ้นหรือแรมแปดค่ำ ให้ขอพรสำหรับผู้ที่ทำงานด้าน ดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์ การแสดง การละเล่นต่างๆ  งานด้านภมูิอากาศ รวมถึง โชคลาภเล็กๆน้อยๆ


ทิศบูรพา คือ ทิศตะวันออก
เขาซวีหมีซาน หรือเรียกว่า เขาพระสุเมรุ แห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
คนธรรพ์ เป็นชาวสวรรค์จำพวกหนึ่ง มีบ้านเมืองของตนเองอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์ เป็นพวกมีนิสัยเป็นเจ้าชู้ มีเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงหลงรัก
อมรินทร์ท้าวสักกเทวราช หรือในนาม พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ดาวดึงส์
ไตรตรึงษ์ ชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๒ มี พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นสถานที่สำคัญที่สุดในชั้นนี้
ผีผา เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เป็นอาวุธท้าวธตรฐมหาราช