Initial character set: latin1 Current character set: utf8 + + + chakrapat.com + + +
     
 

" ท้าววิรุฬหกมหาราช " หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า " เจิงจ่างเทียนหวาง "

 

         ท้าววิรุฬหกมหาราช หรือ เจิงจ่างเทียนหวาง เป็นเทพเจ้าแห่งกุมภกรรณ ยักษ์ และครุฑ และ เป็นมหาราชาผู้พิทักษ์ปกป้องพระธรรม นามเดิมคือ ผีหลิวหลี เรียกในนามอสูรว่า หมอลี่ชิง ท้าววิรุฬหกมหาราชได้ปกครองประจำตำแหน่งทักษิณ ของเขาซวีหมีซาน บนผืนแผ่นดินแห่งกระจก

         ท้าววิรุฬหกมหาราชได้ปวารณาตัวเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาคุ้มครองพระธรรมคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาให้ปลอดภัย รวมทั้งให้พระธรรมขจรไกลไปสู่ดินแดนต่าง ๆ อย่างกว้างไกล

       ลักษณะของท้าววิรุฬหกมหาราชนั้น แต่งกายด้วยชุดนักรบสวมชุดเกราะดั่งแม่ทัพใหญ่ มีพระพักตร์สีเขียวเข้ม หรือสีน้ำเงิน พระหัตถ์ทรงถือไว้ด้วยกระบี่วิเศษที่มีสีเขียวคราม เรียกกันว่า ชิงเฟิงเป่าเจี้ยน กระบี่เล่มนี้มีความแหลมคมดั่งสิ่งวิเศษ ตัดฟันสิ่งใดล้วนขาดสบั้น ท้าววิรุฬหกมหาราชมีมหามนตรา สามารถใช้เวทมนต์ให้บังเกิดเป็นเปลวไฟที่มีพลังอำนาจอันร้ายแรง และกระบี่วิเศษของท่านนั้น ยามใดที่สะบัดออกก็จะบังเกิดเป็นลมพายุโหมกระหน่ำ

        ตามตำนานอสูรและยักษ์ ได้กล่าวไว้ว่า ท้าววิรุฬหกมหาราช เป็นหัวหน้าของกุมภกรรณ ซึ่งมีอยู่ ๒ พวก คือ กุมภกรรณชั้นต่ำ และ กุมภกรรณชั้นสูง และในหลักฐานเทพนิยาย เรื่อง เฟิงเสินเอี่ยนอี้ เล่าว่า มีพญาอสูร ๔ พี่น้อง ที่เฝ้ารักษาประตูหรือหน้าด้าน โดยมี หมอลี่โซ่ว เป็นพี่ใหญ่ในการนำทัพทำศึกสงคราม ๑ ในนั้น

เคล็ดลับ : ท่านใดศรัทธาให้ความเคารพในท้าววิรุฬหกมหาราช ในวันขึ้นหรือแรมแปดค่ำ ให้ขอพรสำหรับผู้ที่ทำงาน การปกครอง เจ้าของกิจการที่มีบริวารมากๆ ให้เกิดอำนาจบารมี มีชื่อเสียง ความก้าวหน้า มั่งมีเงินตรา และความเป็นมงคลทั้งปวง และรวมถึง ฤทธิ์เดชทางลมที่สามารถแก้ คุณไสย คุณมนต์ คุณทน คุณพันคาถา ลมเพลมพัด ของต่างๆ ได้ อย่างน่าอัศจรรย์


  ทิศทักษิณ คือ ทิศใต้
เขาซวีหมีซาน หรือเรียกว่า เขาพระสุเมรุ แห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
กุมภกรรณชั้นต่ำ ยมทูต ซึ่งเป็นผู้นำวิญญาณของมนุษย์ มาสู่ยมโลก หรือยมบาล ซึ่งเป็นผู้ทรมานสัตว์นรกในยมโลกหรือในนรก
กุมภกรรณชั้นสูง พญายมราช ทำหน้าที่ตัดสินความดีความชั่วของดวงวิญญาณคนตายว่าควรจะไปสวรรค์หรือไปนรก