Initial character set: latin1 Current character set: utf8 + + + chakrapat.com + + +
     
 

พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิมปาง ๔ พระพักตร

        
 " พระพักตร์ไทย "
ถือต้น หลิวแจกัน

เจริญรุ่งเรือง สุขสมหวังทุกวันเดือนปี
เหมือนน้ำแจกันไม่มีวันหมด
   " พระพักตร์จีน "
ถือธรรมจักร ม้วนกระดาษ ลูกคิด
การบัญชีการเงินหมุนเวียนคล่อง
สัญญาการค้ามีแต่กำไรตลอดชาติ
   " พระพักตร์ญี่ปุ่น "
ถือแส้ อุ้มเด็ก


ขจัดสิ่งไม่ดีในชีวิตให้หมดไป
ลูกหลานวงศ์ตระกูลมีแต่ความสำเร็จ
   

" พระพักตร์เกาหลี "
ถือดอกบัว สร้อยประคำ
ริเริ่มใดๆให้มีแต่ความก้าวหน้า
มีสติปัญญาอันแหลมคม

" พระพักตร์ไทย " ทรงถือต้นหลิว มีความหมายว่ามีแต่ความเมตตาบารมีให้แก่เทวเทพและมนุษย์โลก ให้มีแต่ความสุขสมหวัง ตลอดวัน เดือน ปี ฤกษ์ยามดีตลอด มือถือแจกัน มีความหมายว่า ให้ลูกหลานเจริญงอกงามไพบูลย์พูนผล มีแต่ได้อย่างเดียว เหมือนน้ำที่หลั่งในแจกันไม่มีวันหม

" พระพักตร์จีน "
ทรงมือถือธรรมจักร มีความหมายว่า บ่งชี้ถึง วงล้อแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคิดกว้างไกล วางแผนการค้าขายได้อย่างมีกำไรในอนาคต ถือม้วนกระดาษ มีความหมายถึงการทำบัญชี จดบัญชี การเงิน และการทำสัญญาต่างๆ มือถือลูกคิด มีความหมายว่า การทำงานต้องมีแต่กำไรตลอดทั้งปีทั้งชาติ เพราะการดีดลูกคิดนั้น เดินหน้า ๕ แต่ถอยหลังได้ทีละ ๑ ถ้าทำมาค้าขายต้องมีแต่กำไร มีแต่ได้อย่างเดียว

" พระพักตร์ญี่ปุ่น " ทรงอุ้มเด็ก มีความหมายว่าลูก หลาน เหลน มีแต่ความร่ำรวย และดูแลทรัพย์สินเงินทองของปู่ ย่า ตา ยาย และพ่อแม่ที่ทำการค้าขาย ทำธุรกิจของตระกูล ให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไป มือถือแส้ มีความหมายว่า เจ้าแม่คอยปกป้องและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป ให้มีแต่สิ่งดีๆ ต่อครอบครัวของเรา

" พระพักตร์เกาหลี " ทรงมือถือดอกบัว มีความหมายถึง การจุดประกายด้านการทำงาน หรือการริเริ่มทำธุรกิจให้มีสภาพคล่องตัวและก้าวหน้าในอนาคต มีแต่ความสำเร็จ และสมหวัง ดั่งใจปรารถนาในหน้าที่การงาน มือถือลูกประคำ เปรียบเหมือนผู้มีสติปัญญาอันแหลมคมตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรมไม่มีวันหยุดนิ่ง

เคล็ดลับ : ผู้ใดกล่าวสรรเสริญบทสวดคาถาหัวใจพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ และ มหากรุณาธารณีสูตร ๘ จบ ครบ ๔ ทิศ ( รวมแล้วได้ ๓๒ จบ เปรียบเหมือนสรรเสริญมหาพระโพธิสัตว์และเทพชั้นสูงพร้อมทั้งบริวารประจำ ๑๐ ทิศของมหาพระโพธิสัตว์ ช่วยเปิดทางทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยไม่เดือดร้อนกับผู้ใด ) นั่งสมาธิหรือนอนสมาธิวันละ ๑๙ นาที ถวายให้ความเคารพศรัทธาในพระโพธิสัตว์ ทุกเช้า - ค่ำ และปิดแผ่นทองคำเปลว ๙ แผ่น จะช่วยให้คล่องตัวทุกๆด้าน