Initial character set: latin1 Current character set: utf8 + + + chakrapat.com + + +
     
 

ท้าวเวสสุวัณมหาราช  หรือ โตเหวินเทียนหวัง

         ตามตำนาน " ท้าวเวสสุวรรณ " หรือ " โตเหวินเทียนหวัง " และในไตรภูมิพระร่วงเรียกว่า " ท้าวไพสพมหาราช" ( ๑ ใน ๔ ท้าวจตุโลกบาล ) ซึ่งเป็นอธิบดี แห่งอสูรย์หรือยักษ์ นายแห่งภูตผีปิศาจ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ ให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่กินดีอยู่ดีและมีความมั่งมีมั่งคั่ง โดยสถิต อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาได้ปกครองประจำตำแหน่งอุดร ( ทิศเหนือ ) ของเขาซวีหมีซาน ( เขาพระสุเมรุ ) บนผืนแผ่นดิน แห่งแก้วผลึกมีอาณาเขตปกครองกว้างใหญ่ไพศาล อุดมไปด้วยทรัพย์สมบัติ และมี รากษส ภูตผีปีศาจ เป็นบริวาร ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากท้าวเวสสุวรรณมีรูปร่างพิการ จึงเป็นเหตุให้พระพรหมตั้งชื่อเรียกกันว่า " ท้าวกุเวรมหาราช " และนามเดิมคือ ผีซาเหมิน หรือเรียกในชื่ออสูรว่า หมอหลีไห่

      ตำราโบราณ ได้กล่าวตรงกันว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงมอบหมายหน้าที่ให้ ในการช่วยเหลือมนุษย์ไม่ให้ประสบกับความยากลำบากยากจน หลังจากท้าวเวสสุวรรณมหาราชได้ปวารณาอุทิศตนถวายพิทักษ์ รักษาพุทธสถาน และพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น พระพุทธองค์จึงได้มอบให้ช่วยเหลือในการประทานทรัพย์สินเงิน ทองให้แก่คน แต่ทว่า ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือให้พบกับความมั่งคั่งร่ำรวยนั้น จะต้องเป็นคนดีและตั้งมั่นในคุณธรรม นอกจากนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบคาถา อาฏานาฏิยปริตร ( อาฏานาฏิยปะริตตัง ) ให้สวดอีกด้วย
 

        ท้าวเวสสุวรรณ  เป็นยักษ์ที่มีผิวกายและพัสตราภรณ์สีเหลือง ทอง จิตใจดีงาม ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนมายาวนาน ในฐานะเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง อุดมไปด้วยอำนาจ วาสนา บารมี บริวาร มีการปั้นรูปเคารพลักษณะต่างกันไว้สักการบูชามากมาย ในประเทศไทยจะคุ้นหน้าคุ้นตา ยักษ์เขี้ยวโง้งถือกระบองขนาดใหญ่ ท่าทีดุร้ายน่าเกรงขาม อีกแบบหนึ่งจะมีใบหน้าเทวดาหรือหน้าเทพหล่อเหลา นอกจากนี้ท้าวเวสสุวรรณยังเป็นผู้พิทักษ์ พระพุทธ ศาสนา เมื่อคราวพระพุทธเจ้าจุติยังโลกมนุษย์และยังไม่ตรัสรู้ ภูตผี ปิศาจ ยักษ์ อสุรกาย และพญามารพยายามไปรบกวน ท้าวเวส สุวรรณ ได้ปกป้องและขับไล่สิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นออกไป ดังนั้นวัดต่าง ๆ จึงนิยมปั้นรูปยักษ์ใหญ่ยืนเฝ้าประตูวัดป้องกันสิ่งไม่ดีต่าง ๆ จนทุกวันนี้

       ลักษณะของท้าวเวสสุวรรณมหาราชในประเทศจีน แต่งกายด้วยชุดนักรบ สวมชุดเกราะ ดั่งแม่ทัพใหญ่ มีพระพักตร์สีเขียว พระหัตถ์ขวาถือร่มวิเศษ ( ได้รับประทานมาจากเง็กเซี่ยนฮ่องเต้ให้มีอภิสิทธิ์เหนือ เทพอื่นใด  ) มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่ในการป้องกันพายุ เมฆฝนและภัยเหล่าอสูรต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุข เมื่อใด ที่กางร่มออก จะบังเกิดเป็นความมืดดำทมึนไปทั่วท้องฟ้า  และทันทีที่หุบร่มเข้า ก็จะทำให้แผ่นดินไหวสะเทือนเลือนลั่น มื้อ ด้านหนึ่งอุ้มเจดีย์บุ่นเซียง ( ได้รับประทานมาจากเง็กเซี่ยนฮ่องเต้ให้มีอภิสิทธิ์เหนือเทพอื่นใด  )  เพื่อกักจิตวิญญาณที่ ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ และมักเป็นจิตวิญญาณร้ายๆ ด้วยการดึงจิตวิญญาณ เข้ามากักไว้ในเจดีย์บุ่นเซียง ซึ่งเทพจตุมหาราชา นั้น ยกให้ท้าวเวสสุวรรณมหาราชมีอิทธิฤทธิ์ที่น่ากลัวที่สุด


                                                            คาถาบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ 
สัพพะภูตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พราหมะณัสสะ วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ

หมายเหตุ : พระพุทธมนต์บทนี้ เป็นคาถาที่ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ของสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา ถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นแรกสุดของสวรรค์ ๖ ชั้น มีวิมานอยู่บนยอดเขายุคันธร คือ ท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์, ท้าววิรุฬหก จอมกุมภัณฑ์ ,ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค, ท้าวเวสสุวรรณ จอมยักษ์ ท้าวเธอมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แต่เกรงว่าบริวารที่ไม่เลื่อมใสจะไป รบกวนการปฏิบัตธรรมของพระสาวก จึงตกลงกันผูกมนต์บทนี้ชื่อว่า อาฎานาฎิยปริตร มนต์บทนี้มีอานุภาพขับไล่ความชั่วร้ายออก ไปได้ ด้วยอาศัยการอ้างถึงอำนาจคุณความดีของ พระพุทธเจ้าถึง ๗ พระองค์ ถึงกระนั้นยักษ์มารที่ควรจะขับไล่ออก ไปจากตัวเป็นอันดับแรก คือ ความโลภ โกรธ หลงนั่นเอง


 
คาถา บูชา ท้าวเวสสุวรรณ มหาราช

อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธา ยะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุ วรรณโณ นะโมพุทธายะ

 

 
 

 

หมายเหตุ : ตอนเช้าจุดธูป ๕ ดอก จัดหาข้าวตอกดอกไม้ โดยเฉพาะดอกไม้ที่มีสีแดง พวงมาลัยดาวเรือง ข้าว สวย อาหารคาว ๒ - ๓ อย่าง นม เนย ขนมหวาน ผลไม้ ๓ อย่าง หรือ ๕ อย่าง แต่ผลไม้ที่ควรจะมีได้แก่ กล้วยสุก อ้อย และมะพร้าว อ่อน ธงสีแดง ๗ ผืน ผ้าแพรสีแดง ๓ ผืน ตุ๊กตารูปปั้นนกแสกหรือควาย ผู้ที่เกิดในปีนักษัตร ฉลู ขาล มะโรง มะแม ระกา จอ ควรอาราธนาบูชา " ท้าวเวสสุวรรณ "

ท้าวเวรสุวรรณ มีนามเรียกของตำนานของพราหมณ์อีกว่า " กุเวร " และ " กุเปรัน "
โตเหวินเทียนหวัง มาจากภาษาจีนกลาง
ท้าวไพสพมหาราช มาจากพระพุทธศาสนา
รากษส คือ พวกยักษ์ร้าย อสูรชั้นต่ำ ผีพราย ที่มีนิสัยดุร้าย
พระพุทธเจ้าถึง ๗ พระองค์ ได้แก่ " พระวิปัสสีพุทธเจ้า " , " พระสิขีพุทธเจ้า ", " พระเวสสภูพุทธเจ้า " , " พระกกุสันธพุทธเจ้า " , " พระโกนาคมนพุทธเจ้า " , " พระกัสสปพุทธเจ้า "" พระโคดมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน "